miercuri, 30 noiembrie 2011

Alegere

 
Legănându-se cu gândul,
planta sămânţa îndoielii
lăsând emoţiile
să-i întunece mintea.

Vinovat ca păcatul,
trebuia să vadă
dincolo de ce se afla în faţa sa.

Cu o expresie încruntată,
nu ştia ce să simtă,

îşi alegea cuvintele...

marți, 29 noiembrie 2011

Secundele tăcerii

 
Era
o tăcere
ameninţătoare,

părea
că umple golurile
unui izvor
de îndoială.

Murea
cu fiece
secundă
care trecea...

luni, 28 noiembrie 2011

Inevitabil

 
Inspirând aerul
într-un sunet de sufocare,
a rupt tăcerea...

Nu putea să scape
de propriile gânduri,
stătea în aerul rece
perfect conştient

de inevitabil.

duminică, 27 noiembrie 2011

Întoarcere

 
Rămas
cu privirea pironită
pe umerii
ce se mişcau ritmic
şi pe vorbele
ce-i izvorau din gură,

simţea că s-a întors

la viaţă...

sâmbătă, 26 noiembrie 2011

... pulsul

Cu o umbră

de suferinţă
întipărită pe faţă,
uşurarea
izvora dinlăuntru
ca un glob străveziu,

simţea cum îşi aude
pulsul în urechi...

vineri, 25 noiembrie 2011

Pe dinăuntru


Zâmbind
în sinea lui,
se îndrepta înapoi
în momentele de realism
şi simţea
cum se încălzeşte

pe dinăuntru...

joi, 24 noiembrie 2011

(Ne)încrederea


Norul
de nelinişte
se condensa în frustrare.

Îşi sprijinea
capul în mâini,
zâmbind,
văzându-şi eforturile ochilor
ce priveau,
concentraţi,
figura în care se citea

încrederea.


miercuri, 23 noiembrie 2011

Sub semnul întrebării

Sub influenţa
tensiunii emoţionale,
asculta şuvoiul de cuvinte,
simţindu-se singur,
într-un fel romantic
cu ochii
ce se încreţeau la colţuri,
concentraţi,
când asculta
mărturisiri care veneau
mult prea repede
ca să verifice
dacă sentimentul de linişte
era tot acolo,
să-l rânduiască
şi să-l pună

sub semnul întrebării.

marți, 22 noiembrie 2011

Opusul rătăcirii

 
În rătăcirea minţii
trăgea adânc aer în piept
urmărindu-şi umbra
cum luneca pe lângă el.

Orele se târau cu viteza melcului
părându-i-se că zorii
nu aveau să mai vină niciodată.

Când durerea şi spaima
i-au invadat inima, încerca
să-şi imprime în memorie

(că) opusul morţii

este dragostea.

luni, 21 noiembrie 2011

Timp topit

 
Cu o durere fioroasă
ce-i strângea craniul,
descria în aer
cercuri nefiresc de ample.

A întors spatele
înainte să poată vedea
zbuciumul dinlăuntrul ochilor
cu umbrele ce se lungeau
şi timpul

topit în neant.


duminică, 20 noiembrie 2011

În tăcere

 
Epuizat de toate resursele emoţionale
cu ochii pironiţi în umbre,
se sfârşea într-un ritm alert.

Zăcea ghemuit
cu genunchii la piept
şi braţele în jurul trupului.

Cu faţa tensionată
într-o grimasă de spaimă,
maxilarele atârnau
şi ochii
i se rostogoleau sub pleoape.

S-a închis în sine.

Îşi consumase furia

în tăcere.

sâmbătă, 19 noiembrie 2011

Neputinţa iluziei

 
Nu mai era loc de iluzii.

Cuvintele se opriseră în gâtlej
şi nu putea
decât să numere
târâşul secundelor
cu muşchii gâtului şi umerilor,
să găsească puterea
de a rezista
până la următoarea
bătaie de inimă.

Îşi acceptase neputinţa...


vineri, 18 noiembrie 2011

Alunecare

 
Cu fruntea
frământată de griji şi confuzii,
viaţa îi aluneca printre degete
în amurgul ce se stingea rapid.

Legănându-şi
capul sfărâmat în palme,
nu mai simţea
decât un gol difuz
din trupul
scufundat de suspine.

O frică viscerală
umplea fiece secundă.

joi, 17 noiembrie 2011

Pregătirea

 
Cu stomacul
ridicat în gât,
cufundat
într-o neagră disperare,
nu putea
articula decât nişte şoapte.

Când era să fie pregătită,
viaţa avea
să-i iasă în întâmpinare...

miercuri, 16 noiembrie 2011

Nedumerire

 
În efortul
şi voinţa
ce se dizolva,
revenise printre umbre
nedumerit
de şirul de pete rotunde
care pluteau deasupra.

Inima izbea

cufărul pieptului.

marți, 15 noiembrie 2011

Trecerea timpului

 
Trezit
într-o lume incertă,
s-a înălţat
spre lumina din întuneric
fără a putea
articula niciun cuvânt.

Scufundat
înapoi printre umbre,
se holba rătăcit
să simtă

trecerea timpului.

luni, 14 noiembrie 2011

Promisiuni tăbăcite

Linişte

să-şi recapete respiraţia
după nodul din gât

înghiţit.

Nu vroia
să se arunce
în caruselul promisiunilor

vieţii.

Îşi luă capul
în palmele braţelor

tăbăcite de vreme...

duminică, 13 noiembrie 2011

Expresie de mulţumire
Privise
cu o expresie
de mulţumire pe faţă,
norii ce alergau
nebuneşte pe cer
dup’ o amintire pierdută

în negura timpului.sâmbătă, 12 noiembrie 2011

Furnicare

Îl furnica
gândul trăsăturilor rămase
împietrite într-un rictus

de nemulţumire.

Cu chipul
transfigurat de furie,
îşi mângâia barba

îngândurat.

vineri, 11 noiembrie 2011

Doza de vremuire

Îşi simţea
pleoapele din ce în ce mai grele
şi faţa golită de expresie.

Cu un zâmbet ghiduş
încerca să injecteze o doză de realism
când respiraţia era egală şi liniştită.

Pe faţa pământului

încă

mai vremuia.joi, 10 noiembrie 2011

Cu-vin-te-leChipul
neliniştit şi încordat
asculta
cu ochii închişi
cuvintele rostogolindu-se
deasupra lui

se spărgeau

se scurgeau

printre degete.


miercuri, 9 noiembrie 2011

(Non)existenţa

Mintea
trecea pe pilot automat
cu umbrele
ce deveneau
din ce în ce mai lungi.

Gândurile negre îl bâzâiau
ca şi cum
l-ar fi măturat
într-un colţ obscur

al existenţei.

luni, 7 noiembrie 2011

Timp înspicat...

Când gura
mişcându-i-se ca unui peşte
cu răsuflrea scurtă şi rapidă,
simţi un nod de foc în piept.

În inimă
i se căsca un gol
întorcându-se
la adăpostul întunericului.

Îşi şterse de pe faţă
o peliculă de transpiraţie.

Simţea o scânteie de speranţă:

avea tot timpul din lume să-şi refacă viaţa.

Părul era înspicat în gri...

duminică, 6 noiembrie 2011

Pendula deşteptătoare

Cu privirea curioasă
şi atitudinea relaxată,
înregistra
ridurile de pe faţa
gândurilor pendulând
în risipirea
unui vis spulberat

de ceasul deşteptător.sâmbătă, 5 noiembrie 2011

Imagini în bucăţi

Avusese
impresia că se desface

în bucăţi.

Colţurile gurii
începură să se ridice încet
când vocea îi era înecată
de imaginile

care se derulau

prin minte.


vineri, 4 noiembrie 2011

(Ne)început de zi

Se trezea
simţindu-se golit

Sângele îi inunda obrajii
şi-n gura ca o linie subţire,
gâlgâiala se transforma
într-un suspin stins

Era îngrozit de durerea
de a-şi începe ziua...

Tic-tac


În plesnitura timpului,
Minutarul (minutul)
se elibera ca o grenadă

spărgând tăcerea.


joi, 3 noiembrie 2011

... indiferenţă?!


Înfăşurat
în indiferenţă
cu faţa brăzdată
de riduri şi de umbre,
tâmplele
începură să-i pulseze
şi cu o durere furioasă
în piept, ochii
se umpleau
de picături mari,
fierbinţi

veneau
de parcă cineva
le-ar fi scos din inimă.

miercuri, 2 noiembrie 2011

ÎncercareaDupă
o noapte
de somn agitat,
inima
şi răsuflarea
şi sângele

îi încetineau.

Simţindu-se
ca o barcă
fără cârmă,
încerca
să-şi pună
o dorinţă

în cuvinte.

marți, 1 noiembrie 2011

Cicatrici în suflet
Luptându-se
cu o durere pustie,
capul începu să-i zumzăie
şi inima
îi bătea puternic.

Se simţea
ca o mumie sculată din morţi
şi cu un nod în stomac,
privea viaţa.

Îl lăsase cu cicatrici adânci.