marți, 31 iulie 2012

Încercare

Încerca
să-şi cuminţească

gândurile
din vocea ce-i sugera disperarea.

S-a însurat cu lumea…


joi, 26 iulie 2012

Invazie aruncată

Invadând
de la distanţă

liniştea de netulburat,

strecura printre buze,
hotărârea de a umbla înfăşurat
în rătăcirile echilibrului instabil.

Sinele şi eul

păreau la fel
ca ziua şi noaptea.

Arunca ochii după nori…miercuri, 25 iulie 2012

Atenţia nopţii

Mişca

buzele încercând
să vorbească
în discuţia cu sine,

îndelung,

pro şi contra
de teama
de a nu atrage

atenţia.

Continua
să alerge iute
cu privirea,

putea să pătrundă…

în adâncimile nopţii.


marți, 24 iulie 2012

Drumul vieţii… singur

Pierdut
în viaţă, mergea
ca într-un vis
pe drumul

mărginit de ziduri.

Ideile
zburătăceau prin cap
cu vârfurile
scuturate de vânt

şi lanţuri de gânduri

se înfăşurau,
se desfăşurau

pe drumul pustiu…

luni, 23 iulie 2012

Căutări

Asculta
ţinându-şi respiraţia,
tâmplele cum se zbăteau
gata să explodeze.

Sprjinit de perete
cu o privire fugară
aruncată în jur,
părea incapabil
să-şi găsească răspunsuri…

Avea cu ce să-şi umple timpul.

Cu un zumzăit monoton,
un aer cald l-a izbit în faţă.

Simţea
cum îl prinde curajul.

Călătorea singur prin întuneric…

căutând.

duminică, 22 iulie 2012

Încăpăţânarea (ne)deschiderii…


Cu gândurile
ce i se buluceau în minte

de nehotărârea
în care se zbătea
cutreierând străzile,

se lăsa
un fel de linişte stranie
pe măsură ce orele treceau

cu ideile
ce-i pluteau
neclar în minte

brodând zilnic
o nouă variantă.

Se încăpăţâna să nu deschidă ochii…

sâmbătă, 21 iulie 2012

Desluşirea

Cu o voce gâtuită,

scrutând cu privirea,
îşi pierdea şirul gândurilor.

Rămas nemişcat
când inima îi sângera
copleşit de neputinţă

la intervale de timp regulate,

trebuia
să se strâmbe,
să râdă,
să sară

precum
clovnii,
saltimbancii

să desluşească cuvinte…

vineri, 20 iulie 2012

(Ne)înţelegere

Învârtindu-se
de colo-colo,

scăldat de o sudoare rece,

începuse
să se gândească
la tot ceea ce se întâmplase.

Nu înţelegea
acest sentiment tumultuos
ocupându-i aproape tot timpul

ca şi cum ar fi fost

de piatră.

joi, 19 iulie 2012

Murmur


Cu mintea
luminată de bucurie,

arunca în aer
cuvinte nerostite

plescăind din limbă
în faţa stăvilarului.

Nu se auzea

decât murmurul apei
desăvârşindu-şi opera

în timpul ce trecea,
dar nu la fel de repede

ca pentru el…

miercuri, 18 iulie 2012

Iluzie


Învăluit în ceaţa
de un miros fad,

inspira aerul cu putere
pentru a încerca să-şi oprească…

inima să-i mai bată nebuneşte.

Brusc

se lăsă
un fel de linişte

şi cu ochii mari deschişi,
întrezărea dincolo de un surâs:

nu era decât o iluzie…

marți, 17 iulie 2012

Abis


Cu un accent răguşit
de adâncimile-i de nepătruns,

a rămas cu privirea
pierdută în depărtare
stânjenit în elanul

bucuriei sale.

Cu capul între mâini
îşi simţea sufletul
apăsat de nelinişte

privind apa curgând…

Părea că se afundă în abis.

luni, 16 iulie 2012

Trecere cramponată

Cramponat

de cuvinte,
printr-o mişcare bruscă,

şi-a pus mâna pâlnie la ureche
dezamăgit şi puţin neliniştit

că timpul trece…

oricum.

duminică, 15 iulie 2012

Roua… retrăirii


Celui care pleacă, (MC)

Inima

bătea să spargă pieptul
în singurul minut
în care-şi retrăia întreaga viaţă.

Părea

că plutea în ceaţă
pe apa liniştită cu pete roşii
ce desluşeau drumul

din când în când

cuprins
de o bucurie nepotrivită,
ghemuit în colţul său

cu lumina

ce pătrundea în colţurile
cele mai îndepărtate,
realitatea punea stăpânire

pe mintea sa.

Era ud
până la piele
de roua dimineţii…

încetul cu încetul.

sâmbătă, 14 iulie 2012

Sentimentul vieţii


Cu o răsuflare înăbuşită
pe drumul şerpuit,

se bulucea în suflet
sentimentul vieţii.

I se deschise ochii…

spre lumină.

vineri, 13 iulie 2012

Moment de speranţă

Parcurgând etape lungi

din (ne)viaţă,

bătând tactul
cu mâinile
şi picioarele,

s-a răsturnat pe scaun
bolnav melancolic retras
cu ochii pierduţi…

se târâia greu
mişcându-şi
încet maxilarul

cu obrajii traşi

într-un moment de speranţă.

joi, 12 iulie 2012

Dirijare


Cu cerul deasupra capului

printre vorbe incoerente,
fără raţiunea cuminte şi rece,

părea că vorbeşte în locul buzelor,

reveneau cuvintele din privire
într-o linişte de nepătruns

dirijându-i mintea şi imaginaţia.

miercuri, 11 iulie 2012

marți, 10 iulie 2012

Răgaz

În timpul
răgazului de odihnă

stătea retras în sine
să iubească tăcerea
ca un murmur surd

cu un aer rătăcit
printre şiruri de pietre
între cer şi pământ

cu un râs sincer şi blând.

luni, 9 iulie 2012

(Re)stabilit

Într-un
surâs resemnat

aluneca sub paşi
un suspin uşor şi înţelegător

fixând cu ochii
corpul şi mintea paralizate…

circulaţia sângelui se restabilise.

duminică, 8 iulie 2012

Propriul stăpân

Era propriul său stăpân.

Rămăsese
în mijlocul oceanului vieţii
fără far

să-l călăuzească.

În delirul său
nu avea nevoie de cuvinte,

se plimba
printre adâncuri ruginii

dintr-altă lume.

Din timpul foarte lung,
dacă îi ţinea socoteala, împins
de-un sentiment nedefinit

putea să-şi ia viaţa de la capăt.

sâmbătă, 7 iulie 2012

Pavajul vieţii

Cu respiraţia
rapidă şi întretăiată,
ochii i se pierduseră
în profunzimile întunecate
de pe cerul senin
cu stele rare

între două rânduri de ziduri.

Zgomotul
paşilor se stinsese
când buzele păreau
să vorbească de la sine
cu o parte din ochii
ce se degajau
din capul
cu o expresie adâncă
în spaţiu liber.

Mişuna
alunecând
pe pavajul
cleios al vieţii.

A deschis bine ochii…

vineri, 6 iulie 2012

Încercând…

O linişte netulburată
îl învăluia
într-o plasă imensă

încercând

să-şi dea seama
de cuvintele
ce veneau pe buze

şi de lacrimile
ce se prelingeau pe faţă
fără întrerupere

cu un aer bolnăvicios
în spatele ferestrelor

să pătrundă cu privirea…

joi, 5 iulie 2012

Resemnare

Venele
de pe frunte
i se umflau

aruncând
spre tavan
mici nori de aburi

cu o încetineală exasperantă
din respiraţia lui regulată,

scoţând
un suspin
de resemnare

cu un aer
de sfidare
a luminii

… ce urca de jos.

miercuri, 4 iulie 2012

Aburul


Simţea
cum îi curge pe gât
cu un zgomot sec,

lumina palidă
ce atingea pământul

pe ploaie
şi pe soare.

Rămas
încovoiat de şale,
sprijinindu-şi pumnul în şold,

cu stări de dezgust,
arunca priviri furibunde

din expresia blândă şi tristă.

Viaţa e aburul care pleacă…


marți, 3 iulie 2012

Timp pierdut

Ca să se trezească
din vidul în care plutea,

şi-a sucit
şi răsucit
pe toate părţile

gândurile
din izolarea
şi deznădejdea sa

cu sentimentele
ce-l însufleţeau
în spectacolul mişcător

al necunoaşterii
lucrurilor vieţii
încrucişându-şi braţele.

Îşi deschidea mintea
să câştige timpul pierdut.

luni, 2 iulie 2012

Defilare

Absorbit
în contemplare

ca şi cum
ar fi acoperit
adâncuri de nepătruns,

buzele i se mişcau
din ce în ce mai încet

agitându-se
în aerul proaspăt al dimineţii
cu imaginile ce defilau prin faţa lui,

cuvintele i se încurcau în minte,
rămase cu gura căscată,

ar fi murit din lipsă de aer…

duminică, 1 iulie 2012

Nomad

Fără
să se oprească,

putea vedea
în adâncurile fumurii,

îndrăznind
să privească în urmă

fără să ştie
încotro se îndreaptă
în fuga-i nebună

de vorbele
ce răsunau neliniştit
şi-l însoţeau în sinea lui.

Reluase viaţa de nomad…