joi, 29 decembrie 2011

Nălucire mistică
Cufundat

într-o nălucire
despre povestea mută

a pietrei aşternută cu imagini
cu fulgi tăioşi ca lama,
ochii s-au obişnuit cu penumbra

chipului

luminat
de înspăimântătoarea frumuseţe
a unui nimb
în limbajul acela

mistic

s-a ghemuit…

miercuri, 28 decembrie 2011

Ignoranţa somnului
Cu figura absorbită,

prin ochii lui,

a trecut lumea
atârnând pe buza prăpastiei
cu un zâmbet dispreţuitor

ca un corp desfăşurat în spaţiu.

Prins în ignoranţă, a căzut

într-un somn adânc…

marți, 27 decembrie 2011

Vremea...
Cu greutate,
rostind
cuvinte monosilabice
cu faţa alungită
şi acoperită de pistrui
într-un climat mental

de tulburare,

aştepta
să se piardă
în abisul
din vremea
ce cărunt

îmbătrânea…

miercuri, 21 decembrie 2011

Întindere...

Pălăvrăgeala

din el, era înlocuită de sunetul paşilor

privind
cu ochii înconjuraţi de cearcăne negre

de epuizare, cerul spuzit de stele.

Trase adânc aer în piept.

Un zâmbet i se întindea încet pe faţă...


marți, 20 decembrie 2011

Arcuire

Cu
picioarele
atârnând în gol
şi vocea scăzută
ce răsuna între pereţi, lumea
părea să se retragă din jurul lui.

Îşi aţinti privirea în întuneric
urmărind umbrele
ce ţopăiau
când

lacrimile
i se scurgeau
pe sub pleoape,
buzele se arcuiră într-un zâmbet...luni, 19 decembrie 2011

Tăcerea clipei

Cu obrazul
lipit de tăblia mesei

şi faţa
strălucind de încântare

în lumina
ce crea
umbre lungi,

fusese
remarcabil de răbdător
când îl inundase
amintirea aspră şi nechemată...

rămase tăcut o clipă.

vineri, 16 decembrie 2011

Hohotind uscat

 Hohotind incontrolabil,
simţi un gol în stomac.

Viaţa, părea să tresalte în jurul lui
pe când întunericul

se furişa în jurul său.

Adâncindu-se
în apa până la bărbie,

i se uscase gâtul...

marți, 13 decembrie 2011

... temniţa
Cu mintea
înceţoşată
de chipul aferat
cu o simplă pereche de ochi,

încălzea
un baton de ceară
la flacăra unei lumânări.

Legănându-şi
picioarele, era atent
la detaliile vieţii cotidiene

din propria sa temniţă...

duminică, 11 decembrie 2011

Întinerire?!...

Începea
să încărunţească

la tâmple.

Urmărea neliniştit
cu ochii minţii,
disperarea

timpului irosit.

Simţea
zvâcnirea fricii
şi arbora

o umbră de zâmbet

scuipând cuvântul,

lăsându-se epuizat pe spate.

vineri, 9 decembrie 2011

Contorsionare fugindă
Înălţă
o sprânceană
când răsuflarea
îi rămăsese în piept.

Râse de expresia
de pe chipul
însemnat şi înăsprit
simţindu-şi inima

prinsă într-o gheară rece.

Contorsionat
într-o jumătate de surâs,
se luptă cu sine timp de o clipă

fugind prin ploaie.

joi, 8 decembrie 2011

Ticăit comprimat

Comprimat
între corpuri
cu un chip

alb ca moartea,

a dat frâu liber nervilor
înecând o clipă
din pendula ceasului
ce ticăia într-un colţ

al încăperii.

miercuri, 7 decembrie 2011

Zâmbet contagios
Cu urechile
răsunându-i
în faţa
prelungă
şi osoasă,

stătea
cu gura căscată
într-un

zâmbet contagios...

marți, 6 decembrie 2011

Rostogolire pironită

Silabele
se rostogoleau de pe buze
în somnul indus de durere,

acţionau ca un soporific...

Era doar
un privitor implicat emoţional
cu ochii duşi în fundul capului
până când bărbia, aproape

că-i atinse pieptul.

Rămase pironit o vreme
privind cuvintele

din vârful limbii...

luni, 5 decembrie 2011

În lumea viselor


Deschise ochii,
în beznă...

În şuieratul
aerului rece al nopţii,
simţea
că pleoapele umflate
şi durerea ascuţită,

au dispărut

în lumea viselor...

duminică, 4 decembrie 2011

(Re)naştere


Văzuse
o umbră întunecându-i chipul
cu fruntea uşor încreţită...

privind retrospectiv,
aştepta cu ochii pironiţi

pe un zâmbet larg,

să renască.

sâmbătă, 3 decembrie 2011

Trăgând aer în piept

Îşi aminti
panica întipărită pe chip
refuzând să accepte realitatea...

după un moment de linişte stânjenitoare,
întunericul...

                      de culoare
fu cuprins de un vechi sentiment de satisfacţie
                                         a întrebărilor
care nu se mai terminau

faţa i se lumină într-un zâmbet

trăgând aer în piept.vineri, 2 decembrie 2011

Clătinare de vorbe

Alergând
de colo-colo,

aduna
picături de ploaie
pe limbă

lăsând
cu greu să-i scape
vorbele

clătinate din cap...

joi, 1 decembrie 2011

Era furios pe sine...

Cu mâinile
sprijinite pe umeri
şi ochii
adânciţi în fundul capului

părea cuprins
de o nemişcare stranie
când cuvintele
se întorceau asemenea

ecoului într-o peşteră

era furios pe sine...