luni, 29 august 2011

Decalogul cuvintelor - poarta între spaţiu şi timp - III

Într-un fel
de mâl gros şi cafeniu,
arşiţa neobişnuită
l-ar fi epuizat
de parcă
ar fi luptat
să urce un deal...

Auzea
ezitarea din propria-i voce
când erupsese
în spasme de lumină
alb-albăstruie...

Nu voia decât
să se întoarcă la viaţa reală...      * * * Încercând
să depăşească durerea şi vinovăţia
într-o lume
cenuşie şi tristă,
privea cum cade apa
din cerul
ce mormăie şi mugeşte
printre umbrele
atât de dese şi de groase...

Ploaia făcea
ca totul să pară lipsit... de contur.


* * * Printre nori,
în întunericul cu miros ciudat,
se ivi lumina soarelui
îmblânzită de noaptea
care stătea să cadă.

Întoarse
privirea deconcertantă,
amuşinând ca un animal sălbatic.

Îşi simţea
zâmbetul greoi şi înlemnit
când îşi asculta
propria respiraţie
şi bătăile... inimii.


* * * În tăcerea
plină de umbre,
nu se vedeau
decât pereţii...
luminaţi de lună.


* * * 


Avea
o peliculă de sudoare
pe frunte
când pe faţă
îi trecu o umbră de surpriză
uitând cuvinte de... neînţeles. * * * Din gura
ca o linie subţire şi palidă,
sunetele se topeau unul în celălalt
în aerul ce părea
a fi făcut
din picături de ploaie.

Rămase acolo,
respirând grăbit, tremurând...


* * * 


Faţa
luminându-i-se
de un zâmbet blând,
nu se mai simţea în stare
de obiectivitate
când pe cerul nopţii
atârna... o luna plină.* * * 


Cu şoaptele râului,
vorbea într-o furtună de sunete
şi mintea i se mişca cu viteza luminii
în ochii - oceane de spaimă
când îşi auzea emoţia din voce
adulmecând aerul...* * *

 
Ochii
atât de adânci
şi întunecaţi,
simţeau durerea
străbătându-i capul
şi trupul...
scuturat de suspine.

Invadând
fiecare
centimetru de spaţiu
şi blocând lumina,
sângele curgea
sub învelişul pielii...


* * * 


Vorbind
despre nimic,
cuvintele
se estompau
şi începeau să danseze
pe pagină
în tăcerea spartă
de lacrimile
ce şterseseră
toată culoarea
din obraji.

duminică, 28 august 2011

Decalogul cuvintelor - poarta între spaţiu şi timp - II


Cu ochii minţii
privea în tăcere şi singur
zarea nedesluşită
din lumea agitată…

* * *

La umbra gândului,
sticlirea disperării
palidei reproduceri
în puterea privirii…

* * *

Simpatia pentru deprimare
era sprijin lacrimilor,
gândurilor nerostite.

* * *

Lumina scăpătată
printre zăbrelele norilor
înghiţea cu furie înăbuşită de linişte
urmele adânci ale tristeţii
într-o nepăsătoare indiferenţă
a întunericului nopţii.


          * * *

Afecţiuni smulse

din clocotul senzaţiilor,
frâu liber
prindeau
spre refugiul tăcerii
din temniţa…
lipsită de lumină.


* * *
Mărturisire a neputinţei
într-un zgomot înăbuşit
al gândurilor dureroase,
al unei minţi înceţoşate
de un suflet înşelat
de-o certitudine pierdută,
că noaptea trecea în zi.


* * *

Pâlpâia vag
o lumină ceţoasă
într-o tăcere grea
cu mişcări lente
într-o briză
răcoroasă…
luna lucea pal.


* * *Uimit
de propria nelinişte
asupra unei privelişti
odihnitoare, preocupat
de propriile gânduri,
privind într-o
tăcere nedefinită
într-un timp fără viaţă,
elibera
mintea.

* * *


Cu o mândrie înfuriată
de tăcerea plină
de resentimentul
indiferenţei provocate
de insinuarea dorinţelor
degradându-se
într-o atitudine înţepată
în privirea oarbă
născută din cea mai cruntă
disperare a luminii
din ochii ce se-nchid
în noaptea căzută
peste ziua de ieri.


* * *

După al vieţii zbucium
cu strălucirea palidă
a unui altar de amintiri,
dormea adânc…

joi, 25 august 2011

Decalogul cuvintelor- poarta între spaţiu şi timp - I

Simţi
că îl apasa ceva
pe piept.
Erau întrebările mărunte
ale vieţii
ce nu-i dădeau
pace niciodată.
Cerceta cu privirea
vopseaua decolorată
a vieţii....
de soare.

Trase adânc aer în piept.


       * * *


Pornind
de la premisa nebuniei
în permanentă schimbare,
înghiţi aer cu greu
încercând
să-şi desprindă gândurile.

Răpuse
printr-o tăcere semnificativă,
amintirile
erau reprimate
într-un
colţ al minţii sale.

Statuia... veghea nuferii.


 * * *


Încerca
să-şi ardă gândurile
cernând în minte
nisipurile dezastrului.

Păstra
un moment de tăcere
croindu-şi
drum printre umbre.

Îşi simţea spatele încins
şi auzea degetele alergând
printre împunsături
ce nu reuşiră
să străpungă norul...
întunecat.

 * *  *


Apusul
mânjise cerul
într-o imagine granulată
cu un roz murdar.

Cu ochii
aţintiţi pe masă
privea
cu un zâmbet abia schiţat,
trebuia
să trăiască bântuit
de fantomele trecutului.


       *  *  *
Ochii
adânc înfundaţi
în orbite,
ardeau acea
inexpresivitate
a unui gol
ce nu putea fi umplut.

Ca un animal
care răcneşte,
fata i se schimonosi
de furie
preţ de o clipă.

Zâmbind timid... striga.


*  *  *


Într-un
impuls de moment,
nepregătit  să accepte,
îşi ţinu respiraţia
preţ de o
bătaie de… inimă.

Cu furia
Răscolită undeva
înăuntrul lui
ce sta
să dea pe dinafară,
zâmbetul
i se transforma
într-un hohot de… râs.


* * *

Ploaia
căzută peste noapte
limpezise cerul.

Cu figura
răvăşită de uimire
şi cu mintea adâncită
în gânduri,
pierduse reperele
pentru o... secundă.

* * *
Pierduse noţiunea timpului.

Unduindu-se
pe sub creasta
abruptă a liniştii,
o asculta
pentru câteva clipe
măturând spaţiul cu privirea.

Între uşurare şi teamă... un oftat.

* * *
Văzuse pupilele
cum îşi pierd lumina
care separa viaţa de moarte.

Sudoarea
îi ardea ochii
lăsaţi
să se obişnuiască...
cu întunericul.

Începu să înainteze... ghemuit.


* * *

Lăsând durerea
să-i părăsească trupul,
începu să meargă
încet spre lumină.

Simţi o apăsare puternică în piept:

minutele treceau unul după altul...