luni, 30 ianuarie 2012

Umbre lungi

Alunga
imaginile
rugului apărut
într-o scânteietoare
limpezime

în  străfundurile sufletului

ca un plâns
ce adăsta
asupra gândurilor
umbrelor lungi…

sâmbătă, 28 ianuarie 2012

Ruga

Brobonit de sudoare,
tulburat ca de un foc

dinlăutrul său,

cu o uşoară
îndoială în glas

se ruga…vineri, 27 ianuarie 2012

joi, 26 ianuarie 2012

Aşteptare

 
Arăta,
nemângâiat, cerul

cu privirea pierdută în gol

şoptind fraze trunchiate
cu neputinţa de controlat

din speranţa
care-i îmboldea sufletul.

A rămas câtăva vreme tăcut.

Într-un aer
întunecat şi preocupat

aştepta.miercuri, 25 ianuarie 2012

Cerc de zgură

 
Vrând
să refacă
imaginea unui cerc

a rămas
pradă curiozităţii sale

târând
cu sine zgura
pleoapelor umflate

din ochii sângerii
înălţaţi în soare.

Stătea în tăcere…

luni, 23 ianuarie 2012

Îmbinare

 
Aaa…

căscat ochii
când rătăcea liber

în tăcere, privea

cum se amestecau lucrurile
ca-ntr-o îmbinare de degete…


duminică, 22 ianuarie 2012

Cuvinte răvăşite

Răvăşit
şi cuprins de teamă

în gânduri cu vorbe trunchiate,
continua să citească
din vârful buzelor

cuvinte
ce dănţuiau prin faţa ochilor,
sătule şi nesătule
în acelaşi timp,

ca un mâl
ce se scurgea pe cărările lumii…
vineri, 20 ianuarie 2012

Venita… căutare

Cufundat
într-o beznă nesfârşită
cu un chip

lipsit de expresie,

rătăcea în timp
căutând drumul.

A rămas o vreme în tăcere.

O geană de lumină venea…

miercuri, 18 ianuarie 2012

Domolire fierbinte

În vremea
orelor de exaltare,
tulburat de bucurie,

şi-a domolit

glasul bâlbâit în neştiinţa
unei picături de sudoare aprinsă

ca o rugăminte fierbinte

de copil…

luni, 16 ianuarie 2012

Un râs îngăduit

Cufundat
în gândurile
vârâte într-un colţ
cu lumina
ce intra în valuri
alcătuind

cascade albe,

îşi îngăduia

un râs

în prea multa tăcere.
duminică, 15 ianuarie 2012

Picătură de lumină

Înlăuntrul
inimii sale
cu glasul frânt

când
noaptea era deplină,

prinsese
o privire repezită
din măsura timpului
ce s-a scurs
asupra chipului imberb

a răzbătut

o picătură de lumină.

vineri, 13 ianuarie 2012

Strajă… tăcerii

Ghicea
un soare apunând
pe pietrele
care păstrau
semnele timpului

pentru iubirea de tăcere
respira un aer de reţinere

pusese strajă gurii sale.


miercuri, 11 ianuarie 2012

Stăpânire sfârşită

Vrând
să-şi stăpânească
o tulburare lăuntrică,

un surâs
îi lumina buzele,
privea

râurile
ce veneau
să-şi reîntâlnească izvoarele

în timpul ce se va sfârşi…


luni, 9 ianuarie 2012

Scăldare

Scăldat
într-o încântătoare
lumină,
chipul încerca
să-şi potrivească o expresie

de bună primire

când cuvintele zumzăiau în cap…

sâmbătă, 7 ianuarie 2012

joi, 5 ianuarie 2012

miercuri, 4 ianuarie 2012

Bucurie alcătuită

Ochii
îi jucau în lacrimi

într-un amestec de uimire
privindu-şi bucuria feţei

alcătuită

din bucăţi din feţele altora

cu surâsul inefabil…

luni, 2 ianuarie 2012

Uimire

Din
gura horcăindă
de buzele întredeschise

într-un surâs

şi

pupilele

dilatate
de beatitudine, avea
chipul răsucit de uimire.