sâmbătă, 30 iunie 2012

Amprenta timpului


Cu o teamă vagă
să nu fie acuzat de ignoranţă,
picioarele i se opriseră,

rămăsese nemişcat.

Nu mai stăruia
asupra acestui gând,
îşi lăsase

amprenta asupra lui,
motivul de mirare în tot ce vedea.

Avea tot timpul în faţă…

vineri, 29 iunie 2012

Pe loc


Ca şi cum

ar fi susţinut în ceaţă,
mergea aproape la întâmplare
cu liniştea ce îl speriase
şi privirea care se pierdea

în întuneric.

Doar
nişte stele sclipitoare
luminau cerul
într-o mişcare confuză.

Avea impresia
că bătea pasul

pe loc…

joi, 28 iunie 2012

Gest teatral

Cu mâinile pe urechi

fără să se lase distras
de lucrurile ce-l înconjurau

pe o grămadă de pietre
într-un gest teatral,
mintea lucra

ca şi cum s-ar privi cu proprii ochi,

ca şi cum ar fi căutat ceva în el

fără să reuşească
să rostească vreun cuvânt.

Se gândea
să dea aripi la picioare.

Nu mergea mai departe decât privirea…

miercuri, 27 iunie 2012

Flăcări

Tulburat

de nelinişte
cu nările depărtate,

îşi iţea vârfurile sufletului pătat cu violet

de braţele atârnate
când pleoapele i se încreţeau

şi înclinat în faţă,

cu gura deschisă
îşi muşca buzele ochilor

ce păreau să arunce flăcări…

marți, 26 iunie 2012

Imaginaţia

Dându-şi
capul pe spate,
colţurile gurii trăgându-se înapoi într-un zâmbet,
era insensibil la imperfecţiunea
care se ascundea

sub strălucirea hainelor muiate de ploaie.

Mergea cu paşi regulaţi
să usuce lacrimile
cu un aer de şmecher
când timpul era urât
spunându-şi

că imaginaţia

nu se va împiedica
de un detaliu banal…

vremea.

luni, 25 iunie 2012

Mişcare pironită

Într-o
mişcare regulată
cu multe însuşiri sufleteşti,

cu buzele galbene,

a alungat îndoielile
din mintea tulburată
de mâinile întinse
ca un gest de implorare…

în faţă
nu era decât necunoscutul

şi sprijinit pe mâini,
cu vocea diminuată
de murmurul gunoaielor vieţii
ce se pierdeau în aer

a rămas cu ochii pironiţi în depărtări…

duminică, 24 iunie 2012

Impresia fricii
Într-o
atitudine

atât de calmă,

îşi trecu mâna
descărnată peste picioare,

cotul
i se sprijinea
de genunchiul îndoit

şi fără să facă vreo mişcare cu capul,
a căzut, parcă, pe gânduri…

zbuciumul
sufletesc, răzbătuse
în câteva cuvinte
sub impresia fricii de viaţă,

vântul le lipea de geamuri
scoţând strigăte înăbuşite.

A urmat un moment de tăcere…

sâmbătă, 23 iunie 2012

La margine...
Sprijinit de masă

se simţea cuprins
de întrebări

se îmbulzeau
în mintea tulburată
de lumina mişcătoare
din iarba plină de rouă

şi de copacii
ce-şi întind ramurile
răsucite şi chinuite

ici şi acolo

de vânturile
ce se zbenguiau în voie

pe marginea drumurilor…

vineri, 22 iunie 2012

Pierduta însăilare…
Într-o tăcere mută
din gestul negândit,

dezvelindu-şi
gingiile golite de sânge

spiritul său
se va pierde pe sine
ca-ntr-o piramidă răsturnată

să refacă în propria minte gândurile
dintr-o contopire inefabilă

punctând
cu lumini zburătoare

întunericul nopţii
din mormântul ce devenea
perfect de neted.

Biata alegorie a neputinţei

i se însăilase în minte…

joi, 21 iunie 2012

Legătura
Simţind
mişcarea aerului
în nesfârşitul vârtej
prin jocuri de cuvinte

abia

aruncând o privire
spre amestecul de materie
neînsemnat,
neconsecvent

producând plăcerea ridicolului,
s-a trezit în pragul unei camere oarbe.

Nu era în stare să lege cuvintele…


miercuri, 20 iunie 2012

Pornire domolită

Cu o voce
întreruptă şi nesigură,

cu sufletul
sângerând pe calvar,

şi ochii
scăldaţi în şuvoaie
de scântei

a ieşit buimăcit
din vântul tot mai mânios

al minţii ce fierbea
să-şi domolească

pornirea…

marți, 19 iunie 2012

Bâlbâieli
Într-un
aer foarte nesigur,
a tăcut încurcat
la auzul
bâlbâielilor fără rost
ale memoriei adormite

unde era viaţa
şi
unde era moartea.

luni, 18 iunie 2012

Rugul
Fărâmiţat

în nenumărate forme,
gâlgâia răsturnat
cu picioarele încrucişate

ca doi pari.

Într-o…
bucurie
ce nu părea
să mai aibă un sfârşit,

tăcut
pentru că ştia
că nu are nimic de spus,

liniştit,

a aprins un rug…

duminică, 17 iunie 2012

Surd… neîntrerupt
Întors spre el însuşi,
nu ştia ce gânduri ascundea…

cu capul atârnând
şi ochii închizându-se

a căzut sfârşit
într-o amorţeală plină de frământ,
chinuit de patimi neîmplinite
din aerul ce bubuia asurzitor
cu un suspin de uşurare

şi-a mişcat buzele
plesnind pe neaşteptate

zgomot

surd,

neîntrerupt.

sâmbătă, 16 iunie 2012

Căutare

Ghemuit

în el, liber
să rătăcească
aproape la întâmplare,

continua
să se preumble uluit
cu o jumătate de zâmbet

in chip de cuie

ca nişte pilaştri
groşi de piatră neşlefuită

scăldat
într-o lumină
potolită şi lividă

căutând alinarea în apă…

vineri, 15 iunie 2012

Risipire împietrită

Împleticindu-se
în mod neobişnuit

cu ochii înfundaţi în orbite,
cu o răsuflare obosită
ce ieşea de pe buzele arse

de pânza de sudoare
care-i îngălbenea fruntea,

cu capul îndreptat cu privirile în sus,
aerul să iasă cu vigoare din piept
întorcând palmele spre lumină…

risipea umbra

nălucii neclintite a trecutului.

joi, 14 iunie 2012

Sufletul
Nu înceta
să întrebe întunericul
cufundat pe trei sferturi în umbra
din ultima parte a nopţii
cu tâmplele scobite,

într-un calm deplin
ca-ntr-o alegorie a duratei eterne
pe linia aceea profundă şi continuă…

Viaţa,

cum sufletul se sfâşia
convingător în glas
să-şi exprime

bucuria,

durerea,

dragostea…

miercuri, 13 iunie 2012

Mugete de voci

Înflăcărat în gest

a străbătut cu pas grăbit
într-un fel încurcat,

flacăra
ce scotea la iveală întunericul
tulburat cu disperarea
să găsească un cuvânt

care apăsa pe ochiul lui
ca două găuri negre

umflându-i obrajii,
lăsându-i răsuflarea
să iasă prin buzele strânse…

Mugete de voci se aud.

marți, 12 iunie 2012

Vorbind tăcând

Cu chipul încordat de spaimă,
clar în gândire,

căuta să-şi dea seama pe unde merge…

Vorbea tăcând
cu un zâmbet cu aer complice
printr-o intuiţie neaşteptată,

cu sângele
ce îi curgea din toate rănile,
pierdut în divagaţii melancolice

aidoma desfrâului din suflet
când ciclul neîncetat al astrelor

s-a oprit.

luni, 11 iunie 2012

Minte tulburată

Cu un zâmbet subţire
în momentele de totală  lipsă de activitate,

cobora cotiturile muntelui
mai puţin neliniştitoare

şi bătea aerul
cu mişcări dezordonate

de braţe, vărsând saliva albicioasă
din gura strâmbată de şirul rânjit de dinţi.

Era râsul unui om cu mintea tulburată…

duminică, 10 iunie 2012

Oprita întoarcere

Stăvilarul tăcerii s-a rupt…

privea
cum trecutul
se întorcea prin cuvinte,

prin imagini.

Strigătul care i-a ieşit din gură,
l-a oprit cu un singur gest,

o încercare de negare
adunând şoapte
din timpul ce a fost atât de scurt

cu ochii
acoperiţi de valurile de sânge curse din cap

când se uita în jur ca o fiară speriată,
a desluşit o tremurare de umbre…

a înfipt picioarele în pământ

s-a împotrivit…


sâmbătă, 9 iunie 2012

Şir neîntrerupt

Ţinea mâinile înainte
printre strigăte şi zgomote

din timpurile ce nu s-au copt
în zâmbetul palid
care strângea buzele

în piatra timpanului

înţepenit pe măsură
ce se grăbeau
imprecise, umbre printre umbre,

păreau să se întrupeze din ceaţa
ca o pătură lăptoasă

într-un şir neîntrerupt.


vineri, 8 iunie 2012

Strigăte de bucurie

Zgâlţâit cu putere
într-o învălmăşeală de gânduri
ce se ciocneau unul de altul
cu inima chinuită,

se descoperea mai bolnav de dragoste
cu ochii adânciţi ce-şi pierd lacrimile

făcând să i se rostogolească
vorbele din gură,

înaintând la lumina felinarului
din închipuirea minţii sale simple,
cufundat în serenitatea cărunţiei sale,
sfredelind cu ochii

în stare să fixeze fără o expresie
noaptea ce nu era vântoasă,

nu intra cu aer umed şi îngheţat
să aprindă mintea care de dimineaţă aţipise.

Izbucnea în strigăte de bucurie…

joi, 7 iunie 2012

Un alt început

În momentele de extaz,
de înflăcărări nestăvilite,
de tăceri grăitoare
cu cerul încărcat de nori

şi vântul ce şuiera prin trecători,
cu soarele ce-şi pierduse din putere,

cu ochii deschişi în gol
abia mişcând buzele
pe un scaun alungit
şi cu spătarul aplecat

cu faţa sumeţită
şi-o aparentă blândeţe

se ajuta să-şi uite gândurile…