sâmbătă, 30 aprilie 2011

TUDOR MUŞATESCU

S’a auzit decuvreme o tăcere jilavă.
Potecile noastre cu amintiri sub frunze veştede se‘ngroapă
Şi’n haina veche a vremii gândurile noastre rod ca nişte molii.

Astăzi, toamna s-a spălat cu apă de soare pe faţă
Şi le-a închis cu clipa aceea în amintire,  ca într-un vas luminos de cristal.

Într-o orgie vegetală, de carne, sevă şi parfum,
În văile satului, ca o ceaţă tulbure se strânge
Cu lunecări de lebede pe drumuri moi de ape
Şi ferestrele, ca nişte ochi trişti, vor plânge lacrimi de ploaie.

Acelaş vânt, de ploaie şi de toamnă, a clătinat printre morminte clopoţei de apă
Şi-am înţeles din tăcerea lor, că se întreaba pentru ce m-am întors…

De la fereastră, picăturile de ploaie mi s-au părut fluturi de apă ce sburdă
Şi frunzele se strâng putrede pe marginea străzilor vechi
Şi ulcioarele se strâmbă, păzindu-se să nu cadă în bălţile de noroi
Şi pisicile, prin poduri, se rostogolesc alergând dupe nuci.

Într-un amurg de toamnă provincială,
Grădinile mor în sborul fiecărei păsări călătoare
În care larimile celor ce vin să plângă, nu se văd şi nu se plâng.

Bibliografie : Vitrinele toamnei - cap. “Toamna din căsuţa dela vie” şi “Toamna în provincie”, Tipografia Gh. N. Vlădescu şi Fiul lui din Câmpulung-Muscel, 1926

ION GHINEA


Cu
vremea
peste
noi,
suntem
nesfârşite
punţi
...
Bibliografie : Ţara din inimi,
Tipografia Argeş -Piteşti, 1979

CONSTANTIN PÂRCĂLABU


De amar şi greul dor,
când a dat gerul şi bruma
pe vâlcea şi pe zăvoi
şi la poale în pădure,
crenguţe de vânt plecate,
bat pământul… apăsat.


Bibliografie : Ţara din inimi,
Tipografia Argeş -Piteşti, 1979

MARCEL BUNESCU

În raport subliniase:
se da lupta-n galerie
(este bine să se ştie)
e-n război c-o ... baterie.

Bibliografie : Ţara din inimi,
Tipografia Argeş -Piteşti, 1979

GABRIELA DIACONU

Prin mine
trece
secunda viorii,
e timpul să-ncerc
acorduri
pe-o coardă,
lumina e oarbă
şi harfa lipseşte...
mâna mă doare.Bibliografie : Ţara din inimi,
Tipografia Argeş -Piteşti, 1979

VIOLETA ŞTEFAN


Nuferii
cufundaţi
în privirile cerului,
s-au desprins o clipă
din cercul… timpului.Bibliografie : Ţara din inimi,
Tipografia Argeş -Piteşti, 1979

ION MÂRZAC

Dorul
resădit în suflet,
îl voi uda
cu lacrimi
în amintirea
fiecărui
răsărit de zi...

Bibliografie : Ţara din inimi,
Tipografia Argeş -Piteşti, 1979

ION BURHAN

Privind pe dinlăuntru
ca-ntr-o nescrisă carte,
îmi sângerează ochii...


Bibliografie : Ţara din inimi,
Tipografia Argeş -Piteşti, 1979

DIN GABRIEL


Pe
un
cal
din
herghelia
nevăzută
a
timpului
...
zburaţi.Bibliografie : Ţara din inimi,
Tipografia Argeş -Piteşti, 1979

IOANA FLOROAICA


Marea de gânduri uitate
toarce-n cuvinte,
lărgindu-se-n
pulberi de stele
şi-acoperă drumul
într-un cântec... rotund.


Bibliografie : Ţara din inimi,
Tipografia Argeş -Piteşti, 1979

SANDU VALENTIN

Adulmecam
Mireasma
Tăcerii
Ce se sparge
Pe scaunele reci
Din jurul
Mesii-nalte.


Bibliografie : Ţara din inimi,
Tipografia Argeş -Piteşti, 1979

vineri, 29 aprilie 2011

VALERIU BURHAN


M-am pierdut pe drumul lung de seară,
aşteptând răspuns la întrebări… uitate.


Bibliografie : Ţara din inimi,
Tipografia Argeş -Piteşti, 1979

GRAZIELA BÂRLA


Îţi mângâi pleoapele
aproape de soare, aproape...


Bibliografie : Ţara din inimi,
Tipografia Argeş -Piteşti, 1979

NICOLAE IONESCU

Lângă un ţărm, pe dune de lumină,
cu gânduri să-ţi clădesc cărare,
nemurită-n ochii mei o clipă...
şi-albastre sfere ţipă într-un sălbatic joc,
se-adună ne-nţelesul în înţelese râuri
şi adun în palme... vântul.Bibliografie : Ţara din inimi,
Tipografia Argeş -Piteşti, 1979

ION GURGU

Deasupra
culmilor
munţilor,
zările
ne pun
la
picioare,
întrebări
nesfârşite...
Bibliografie : Ţara din inimi,
Tipografia Argeş -Piteşti, 1979

GABRIEL VĂRĂŞCANU

am rămas, am rămas
                          sunetul trupului meu
şi cad încet, încet
                           pe-o şoaptă
lângă trupul tău neîncarnat
                           în partea stângă,
unde privirea ta nu poate ajunge
în partea dreaptă a inimii mele...

Bibliografie : Ţara din inimi,
Tipografia Argeş -Piteşti, 1979

CONSTANTIN VĂRĂŞCANU


Privirea
din stâncă se desprinde
şi scrutează cerul
cu tăria gândului
şi-ngenunchează pe ţărmuri,
din creştet de munte
‘mi se prelinge pe buze... apa.

Bibliografie : Ţara din inimi,
Tipografia Argeş -Piteşti, 1979

VALERIA MIHAI ŞTEFAN


Cocorii
despart zarea
de tăcere.

Timpul
îl aleg pe rouă
şi-l port în amurg.

Eu
m-adun
cu cerul
pe pământ
  curg…
Bibliografie : Ţara din inimi,
Tipografia Argeş -Piteşti, 1979

MIRCEA RĂDESCU

Versul
mi-e umed încă
de lacrimi...
pentru cerul gândului
să taie frânghiile nopţii
cu verb ascuţit - fulgere
şi rouă pentru paingul iubirilor.


Bibliografie : Ţara din inimi,
Tipografia Argeş -Piteşti, 1979

ILEANA ZIPIŞ

Una,
două,
trei...
la a treia lacrimă
mi-am ales gândul
să mă risipesc
în pridvorul primăverii,
să mor înainte
ca trupul să moară...
Bibliografie : Ţara din inimi,
Tipografia Argeş -Piteşti, 1979

MARIAN PETRY


Pe genunchi, bătrânul
Lasă mâinile grele
Pipăindu-le răsuflarea
Portretelor
De nume necunoscute.

O mână sfâşie o bucată de cer
Şi umbletul tăcerii-i...

Un anotimp...
Durerile să doarmă.


Bibliografie : Ţara din inimi,
Tipografia Argeş -Piteşti, 1979

joi, 28 aprilie 2011

MALA BĂRBULESCU


Niciun râu
n-am secat cu privirea
ce trece-n adiere
precum în vis ascetul,
iar mâinile
se scaldă
în lacrimi de prigonii
şi foame ţi-e gura
un strigăt fără de glas.Bibliografie : Ţara din inimi,
Tipografia Argeş -Piteşti, 1979

CEZAR NEACŞUOprit din alergare,
mi-am uitat ceasul neîntors
la umbra rămasă
peste gândul stâng.

Mi-e teamă
dacă vreodată
privesc
când mă doare drumul.

Doar umbra -
de-acolo vine întunericul,
curge din noapte în
noapte...
să fie.

Mi se bate
pleoapa stângă
în piept
la popasul dintre...
cuvinte.

Sub cer,
mă ceartă
zorile care-mi spun
în frunze
să-mi număr anii.

Sunt umedă... umbră.


Bibliografie : Ţara din inimi,
Tipografia Argeş -Piteşti, 1979

I.M. SPIRIDONEANU


În frig în carnea noastră,
un tropot de copite,
şi-n sânge respiră
ca o romanţă cântată călare,
ruptă din pustiu de seve
şi nimeni nu încearcă
sfârşitul să-l amâne.

Bibliografie : Ţara din inimi,
Tipografia Argeş -Piteşti, 1979

CORINA CEZAREEA BUDESCU

În timpul meu,
clipa dezlega făcute peceţi
pe cupele de flori
când zările de gânduri
şi vântul umbra-mi balansa
de faţa întunericului
în lacrimile-mi frânte.


Bibliografie : Ţara din inimi,
Tipografia Argeş -Piteşti, 1979

PAVEL VULPOIU

Trecut
prin a focului spălare,
când tăcerea plânge,
pornesc în valuri
ascultând... cuvinte.
Bibliografie : Flori pentru tine, ţară,
Tipografia Argeş - Piteşti, 1976