vineri, 3 mai 2013

Patimile Lui Iisus 

Flori,
flori osana
în calea Lui
adus-au toţi
în Duminica în care
în Templul Tatălui

a intrat El.

Şi-n grădina Ghetsimani,
în muntele Măslinilor,
cu ucenicii Lui s-a dus

şi se ruga,
se ruga Tatălui
« Depărtează paharul acesta de la Mine. Însă nu precum voiesc Eu, ci precum Tu voieşti ! »,
în timp ce ucenicii săi dormeau,
iar Iuda împreună
cu mulţime multă,
cu săbii şi toiege,
îl vindea zicând :
« Pe care-L voi săruta, Acesta este. Puneţi mâna pe El. »

Mulţimea, mâna
a pus pe El
şi L-au legat.

Văzut-a asta Simon- Petru,
cu sabia, urechea dreaptă a tăiat
slugii arhiereului,

dar Iisus punând mâna,
pe loc a vindecat
« Şi acestea sunt ca să se împlinească Scripturile. »(L.C.22,49-53).

Legat L-au luat
ostaşii şi slujitorii iudeilor,
la Anna L-au înfăţişat.

Simon-Petru
şi un alt ucenic
l-au urmat.

În timp ce Anna
pe Iisus îl întreba
despre învăţătura Lui,
un slujitor,
palmă-i dădea

şi la Caiafa
îl ducea
şi sinedriul tot,
mărturie împotriva Lui căuta,
cu mincinoase ei veneau
şi vinovat
şi condamnat
la moarte mi-L făceau.

Iar Petru,
jos în curte stătea
şi-n timpu’ ăsta,
pe rând,
de trei ori
de Iisus s-a lepădat
când cocoşul a cântat.

Aminte
amarnic şi plângând,
cuvintele Învăţătorului,
în minte i-au venit.

Iisus
era batjocorit,
bătut
de oamenii ce-L păzeau

şi ziuă s-a făcut
şi-n faţa sinedriului,
a doua oară a fost dus.

Cu condamnarea pusă,
ţinând sfat cu bătrânii,
arhiereii legându-l,
la Pillat L-au dus.

Iuda

văzând
osândirea la moarte pre Iisus,
s-a căit amarnic
şi la arhierei s-a dus
dându-le toţi arginţii
şi spânzurându-se apoi,

iar ei,
arhiereii,
cu arginţii
de Iuda aruncaţi,
au cumpărat
pentru îngropare,
Ţarina Sângelui.

Pillat
interogându-L,
vina Acestuia n-a găsit
şi-a zis :
« Luati-L voi şi judecaţi-L după legea voastră ».

şi la Irod
a trimis el atunci,
dar nici acesta
vină n-a găsit
şi la Pillat din nou,
pe Iisus L-a adus,

şi cercetându-L iarăşi,
în faţa tuturor,
a terminat a spune :
« El n-a săvârşit nimic vrednic de moarte. Deci, pedepsindu-L, îl voi elibera ».

În sărbătoarea Paştilor,
obicei era să elibereze
un întemniţat pe care

poporul îl voia.

Un vinovat vestit- Baraba
sau
Iisus

şi întrebând poporul
pe cin’ să elibereze,
acesta într-un cor,
plătiţi, mânjiţi înainte,

Baraba a spus,
iar pe Iisus să-l piardă

răstignit.

Dintr-o teamă,
de împăratul de la Roma,
că liniştea nu putea păstra,

Pillat, luând apa,
în faţa mulţimii,
pe mâini, s-a spălat:
“Nevinovat sunt de sângele Dreptului acestuia. Voi veţi vedea.”

Atunci,
pe Iisus
L-au dezbrăcat,
hlamidă roşie I-au pus,
cunună de spini pe cap,
iar în mâna Lui cea dreaptă

trestie.

L-au scos afară,
pe Golgota şi cu El,
alţi doi făcători de rele.

« Părinte, iartă-le lor, că nu ştiu ce fac ! »

Şi L-au urcat,
L-au răstignit
cu o inscripţie deasupra Crucii :
« Iisus Nazarineanul. Impăratul iudeilor ! »

şi ostaşii.
în patru părţi
I-au făcut hainele,
le-au împărţit,
doar cămaşa
la sorţi au dat pe ea

să împlinească Scriiptura.

În răstignirea lor,
tâlharii îi vorbeau,
doar unul se căia
şi El a zis :
« Adevărat grăiesc ţie, astăzi vei fi cu Mine în rai. »(LC.23,39-43).

În timpul
de pe Cruce,
Iisus îi spune mamei Lui
ce îl veghea la bază
alături de Ioan :
« Femeie, iată fiul tău ! »
şi lui Ioan apoi :
« Iată mama ta ! »

Ceasul şase
a venit,
peste lume,
întuneric s-a făcut
până la al noulea
şi-atuncea El,
spre Tatăl privind, a zis :

« Eli, Eli, Iama Sabahtani ! »

şi sete
Lui i s-a făcut

« Mi-e sete »,

în vasul plin cu oţet
de la baza Crucii,
cei ce-L loviseră,
un burete au înmuiat,
în vârful unei trestii
l-au înfipt,
l-a gură I l-au dus.

« Săvârşitu-s-a ! »

şi a strigat
Iisus din nou :

« Părinte, în mâinile Tale încredinţez duhul Meu. »Iartă-ne Doamne !

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu