joi, 25 august 2011

Decalogul cuvintelor- poarta între spaţiu şi timp - I

Simţi
că îl apasa ceva
pe piept.
Erau întrebările mărunte
ale vieţii
ce nu-i dădeau
pace niciodată.
Cerceta cu privirea
vopseaua decolorată
a vieţii....
de soare.

Trase adânc aer în piept.


       * * *


Pornind
de la premisa nebuniei
în permanentă schimbare,
înghiţi aer cu greu
încercând
să-şi desprindă gândurile.

Răpuse
printr-o tăcere semnificativă,
amintirile
erau reprimate
într-un
colţ al minţii sale.

Statuia... veghea nuferii.


 * * *


Încerca
să-şi ardă gândurile
cernând în minte
nisipurile dezastrului.

Păstra
un moment de tăcere
croindu-şi
drum printre umbre.

Îşi simţea spatele încins
şi auzea degetele alergând
printre împunsături
ce nu reuşiră
să străpungă norul...
întunecat.

 * *  *


Apusul
mânjise cerul
într-o imagine granulată
cu un roz murdar.

Cu ochii
aţintiţi pe masă
privea
cu un zâmbet abia schiţat,
trebuia
să trăiască bântuit
de fantomele trecutului.


       *  *  *
Ochii
adânc înfundaţi
în orbite,
ardeau acea
inexpresivitate
a unui gol
ce nu putea fi umplut.

Ca un animal
care răcneşte,
fata i se schimonosi
de furie
preţ de o clipă.

Zâmbind timid... striga.


*  *  *


Într-un
impuls de moment,
nepregătit  să accepte,
îşi ţinu respiraţia
preţ de o
bătaie de… inimă.

Cu furia
Răscolită undeva
înăuntrul lui
ce sta
să dea pe dinafară,
zâmbetul
i se transforma
într-un hohot de… râs.


* * *

Ploaia
căzută peste noapte
limpezise cerul.

Cu figura
răvăşită de uimire
şi cu mintea adâncită
în gânduri,
pierduse reperele
pentru o... secundă.

* * *
Pierduse noţiunea timpului.

Unduindu-se
pe sub creasta
abruptă a liniştii,
o asculta
pentru câteva clipe
măturând spaţiul cu privirea.

Între uşurare şi teamă... un oftat.

* * *
Văzuse pupilele
cum îşi pierd lumina
care separa viaţa de moarte.

Sudoarea
îi ardea ochii
lăsaţi
să se obişnuiască...
cu întunericul.

Începu să înainteze... ghemuit.


* * *

Lăsând durerea
să-i părăsească trupul,
începu să meargă
încet spre lumină.

Simţi o apăsare puternică în piept:

minutele treceau unul după altul...

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu