miercuri, 23 martie 2011

VIRGIL DIACONU

Nici nu m-am scuturat
bine de glasurile nopţii,
ele mă pun pe jăratic şi tot
ele-mi dau foc, clipă de clipă
dacă nu vreau să-mi vărs
fierea în public, care mă plesneşte
peste ochi cu palmele-i luminoase,
fără îndoială, va trebui să părăsesc
această cină a umbrelor peregrin
prin cântecul mierlei, peregrin prin văzduh...
făpturi care trec grăbite
prin clipa mea, ca printre degete în afară
de flacăra ce-mi aleargă prin vene în timp
ce chipul mamei se amestecă
printre culorile amurgului.


                                   Bibliografie : Opium,
                           Editura Paralela 45, 2002

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu