sâmbătă, 5 ianuarie 2013

Germenii

Trăgea

aerul în piept
ca într-un fel de halucinaţie

sufocat de sentimentul neputinţei,
răsturnându-şi capul pe spate.

Îşi holba ochii cu sălbăticie
peste tâmplele înguste

ale germenilor de prostie…The germs
Was filling

his lungs with air
like having a hallucination

suffocated by the feeling of  helplessness,
leaning his head back.

Was wildly goggling his eyes
over the narrow temples

of the folly germs…traducere: ELENA BUZATU

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu