sâmbătă, 5 ianuarie 2013

Tropotul nebuniei

Crezând

că a înnebunit,
întrezărea lucruri nedesluşite

tropăind mărunt.
The madness of the clatter of hoofs


Believing

that he became mad
was distinguishing things

thinly tramp ling.
traducere: Elena Buzatu

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu