sâmbătă, 5 ianuarie 2013

Nezgomot

Cu faţa scofâlcită
cerceta în tihnă,

pipăia,

privea norii rostogolindu-se pe cer
exprimând un amestec de forţă

să strecoare o zare de lumină.

Nu se auzea

niciun

zgomot.
Noiseless


With sunken face
was searching with leisure,

was touching,

was looking at the clouds rolling up into the sky
expressing a mixture of strength

to filter a skyline.

It wasn’t heard
any

noise.


traducere: ELENA BUZATU

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu