sâmbătă, 5 ianuarie 2013

Tic-tac


Înmărmurit
cu mâinile

proptite pe masă
ca o prelungire

a unei acţiuni nervoase,
îşi vedea trupul pe dinăuntru.

Nu se auzeau decât bătăile

pendulei.Tick-tock


Flabbergasted
with his hands

propped on the table
like a prolonging

of a nervous action,
was seeing his body from within.

It could be heard just the pendulum

beats.


traducere: ELENA BUZATU

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu