sâmbătă, 5 ianuarie 2013

Ploaia sorţii

Ascultând
zgomotul picăturilor de ploaie,

se plimba în tihnă pe sub copaci
cu însufleţirea ce i se citea

în expresia feţei şi în surâs.

În sunetul
ce se pierde în vuietul apei,

arbora
o atitudine decentă
la soarta ce părea
că i se înverşunase împotrivă

acum o clipă.

Nu mai ploua…Destiny rain


Listening to
the sound of the raindrops,

was leisurely walking beneath the trees
with the enthusiasm that one could read

on his face expression and in his smile.

In the noise
that was lost in the water rumble,

was hoisting
a decent attitude
at his destiny that seemed
to be against him with frenzy

just a moment ago.

It stopped raining…

traducere: ELENA BUZATU

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu