sâmbătă, 5 ianuarie 2013

Singur


Rămase

în umbră
cufundat în meditaţii.

Ţinându-se de mâini,
vorbea legănându-se pe picioare
cu ochii rostogoliţi în cap.

Nu se ferea
să arate ce gândeşte:

Adâncă

e

Singurătatea.
Lonely
Remained

in the shadow
sunk in meditations.

Holding each other’s hands,
was talking wiggling on his own feet
with round eyes in the head.

Wasn’t keeping from
showing what he thinks:

Deep

is

the Solitude.traducere: ELENA BUZATU

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu