vineri, 6 iulie 2012

Încercând…

O linişte netulburată
îl învăluia
într-o plasă imensă

încercând

să-şi dea seama
de cuvintele
ce veneau pe buze

şi de lacrimile
ce se prelingeau pe faţă
fără întrerupere

cu un aer bolnăvicios
în spatele ferestrelor

să pătrundă cu privirea…