sâmbătă, 23 iunie 2012

La margine...
Sprijinit de masă

se simţea cuprins
de întrebări

se îmbulzeau
în mintea tulburată
de lumina mişcătoare
din iarba plină de rouă

şi de copacii
ce-şi întind ramurile
răsucite şi chinuite

ici şi acolo

de vânturile
ce se zbenguiau în voie

pe marginea drumurilor…