miercuri, 20 iunie 2012

Pornire domolită

Cu o voce
întreruptă şi nesigură,

cu sufletul
sângerând pe calvar,

şi ochii
scăldaţi în şuvoaie
de scântei

a ieşit buimăcit
din vântul tot mai mânios

al minţii ce fierbea
să-şi domolească

pornirea…