duminică, 17 iunie 2012

Surd… neîntrerupt
Întors spre el însuşi,
nu ştia ce gânduri ascundea…

cu capul atârnând
şi ochii închizându-se

a căzut sfârşit
într-o amorţeală plină de frământ,
chinuit de patimi neîmplinite
din aerul ce bubuia asurzitor
cu un suspin de uşurare

şi-a mişcat buzele
plesnind pe neaşteptate

zgomot

surd,

neîntrerupt.