marți, 11 ianuarie 2011

Continuare



Se credea pierdut.

Abia îndrăznea
să se mişte
în deşertăciunea zilelor
ce trec goale,
fără sens
cu capul înţepenit
pe grumaji.

Se mira de simplu’ fapt
că viaţa continua.