luni, 10 ianuarie 2011

Schimb afabil

 


Soarele bătea tare
după o lungă absenţă
evocatoare de alcovuri.

De obicei calm şi răbdător,
nu izbutea să recunoască
vâltoarea de imagini
care se perindau
dintr-o singură răsuflare
cu un surâs timid.

Fusese suportat din obişnuinţă
cu gândurile
ce erau altundeva,
repetând cuvintele de spirit
fervent servite
în schimburile afabile de saluturi
(între el şi soare).