sâmbătă, 5 ianuarie 2013

Însetat






Cercetând depărtările

cu forme regulate,
învăluit într-o linişte ciudată
cu mintea captivă,

cu bărbia sprijinită în mâini,

întorcându-se asupra lui însuşi,

era însetat de aer şi de spaţiu…






Quenched


searching the distances

with undisturbed forms,
wrapped up into a weird silence
with captive mind,

with his chin held in hands,

turning towards himself,

was quenched of air and space…




traducere: ELENA BUZATU