sâmbătă, 5 ianuarie 2013

Portrete mute





Legănându-se
în bătaia vântului,
nu credea în nimic.

Întreba

aerul,

copacii…

Lipsit de patimi,
şoptea în singurătate
să-şi clătească privirea

cu gura încreţită
de o frumuseţe nudă.

Portrete mute.



Speechless portraits



Wiggling himself
at the mercy of the wind,
was nothing believing.

Was asking

the air

the trees…

Dispassionately,
was whispering in the solitude
to rinse his look

with a wrinkled mouth
of a nude beauty.

Speechless portraits.



traducere: ELENA BUZATU