sâmbătă, 5 ianuarie 2013

Picătura vieţii

Clipind

parcă

din ochi,

privea cu o uimire neliniştită,

molateca voluptate -

picătură cu picătură

a

vieţii.The drop of the life


Apparently

blinking,

with a restless astonishment

was looking at

 the feeble voluptuousness –

drop by drop

of the

life.

traducere: ELENA BUZATU